Sazinies ar Mums!

Jau vairākus gadus sakam lielu Paldies visiem iesaistītajiem cilvēkiem, kolektīviem un uzņēmumiem par palīdzību sacensību tapšanā, organizācija un noformēšanā!

Vēlies atstāt atsauksmi vai pastāstīt savu pieredzi kā pasākuma dalībniekam vai apmeklētājam?
Varbūt vēlies jau pieteikties par palīgu nākošā gada sacensību organizēšanā?
Ļoti iespējams zini kādu personu vai uzņēmumu, kurš vēlētos atbalstīt sacensību tapšanu palīdzot finansiāli, materiāli vai kādā citā veidā!

Sazinies ar mums un veidojam vēl labāku sacensību pieredzi nākošajos gados!